Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/cron.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/usergroup.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/category.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/banned.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/banners.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/vote.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/sblocks.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Методична комісія учителів фізичної виховання та захисту України » Офіційний сайт академічного ліцею м. Нетішина

Методична комісія учителів фізичної виховання та захисту України
«Зміцнення фізичного здоров’я молоді через запровадження здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі»


Науково-методична проблема Нетішинського академічного ліцею

«Формування ключових компетентностей учнів та наскрізних умінь як інструмент підвищення рівня якості навчання, розвитку та успішної самореалізації учнів»

Науково-методична проблема вчителів фізичної культури та предмета «Захист України»

«Формування здорового способу життя засобами фізичного виховання»

Завдання роботи методичної комісії вчителів фізичної культури та предмета «Захист України» на 2022-2023 навчальний рік:

- організація різних форм методичної роботи;
- підвищення кваліфікації, професійного рівня вчителів;
- розвиток творчої ініціативи педагогів;
- оволодіння педагогами науково-теоретичними знаннями;
- озброєння вчителів новими ідеями, інноваційними технологіями, інтерактивними методами навчання;
- стимулювання постійної готовності до пошуку, дослідження, творчості.

Напрями роботи методичної комісії вчителів фізичної культури та предмета «Захист України»

Організаційно – координаційний напрям:
 підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;
 координація форм і методів самоосвітньої діяльності, націлена на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;
 розвиток мотивів професійної творчої діяльності вчителів;
 планування індивідуально-освітньої траєкторії та її реалізація в міжатестаційний період.
Діагностично - прогностичний напрям:
 створення умов для компетентнісно-орієнтованої системи неперервної освіти з метою надання вчителю широких можливостей для оновлення, поглиблення, вдосконалення професійної компетентності;
 вивчення потреб педагогів у неперервній освіті та визначення змісту, форм, методів навчання.
 заохочувати педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу, вдосконалення освітнього процесу.
Навчально – методичний напрям:
 забезпечення участі педагогів у різноманітних заходах різних рівнів;
 моделювання продуктивної технології інноваційного освітнього процесу;
 теоретичне оволодіння різними формами, методами, підходами, технологіями для вдосконалення освітнього процесу;
 використання навчальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів у професійній діяльності;
 методичний супровід атестації педагогічних кадрів


Склад методичної комісії

Герасимчук Володимир Павлович
Вчитель фізичної культури,
учитель методист
спеціаліст вищої категорії
«Старший учитель»

Васильчук Олександр Васильович
Вчитель фізичної культури
спеціаліст вищої категорії


Душнюк Ярослав Миколайович
Вчитель фізичної культури,
спеціаліст

Парфенюк Вадим Олександрович
Вчитель фізичної культури
спеціаліст

[center]Поліщук Володимир Степанович
Вчитель фізичної культури,
спеціаліст


Таборчук Михайло Віктрович
Вчитель захисту України
спеціаліст вищої категоріїДіяльність учителя фізичної культури та її етапи


Діяльність - це регульована свідомістю психічна та рухова активність людини, яка спрямована на досягнення свідомо поставленої цілі, що має суспільне значення.
Не всяка активність людини може бути названа діяльністю.
Гра, навчання, праця, заняття спортом, громадська робота належать до різних видів діяльності. У діяльності вчителя фізичної культури виділяють такі компоненти: перцептивний - пов'язаний із відчуттями та сприйманнями (наприклад, спостереження за учнями); мнемічний - пов'язаний із запам'ятовуванням та відтворенням інформації; мислительний - пов'язаний із вирішенням завдань, які виникають під час діяльності; імажитивний - пов'язаний з уявою, із придумуванням нових вправ; руховий - займає в діяльності вчителя фізичної культури особливе місце.

Діяльність здійснюється в декілька етапів: підготовка, виконання плану та оцінка досягнутого.

Підготовчий етап полягає в постановці мети та завдань, у створенні орієнтувальної основи діяльності, тобто в з'ясуванні умов у яких буде здійснюватись діяльність (ситуація, засоби досягнення цілі), у розробці плану досягнення цілі та вибору способів її досягнення. Сюди ж входять створення умов для успішного здійснення діяльності, психологічне настроювання вчителя фізичної культури на урок.

Виконавчий етап пов'язаний із практичною реалізацією наміченого, контролем за діями учнів, за своєю поведінкою, з подоланням труднощів, які виникають під час уроку, з коректуванням плану уроку в зв'язку із змінами ситуації. Цей етап характеризується психічною напругою вчителя, яка обумовлена постійним розподілом та переключенням уваги між учнями, що розміщені в просторі, який не охоплюється полем зору вчителя, пильністю вчителя в зв'язку з попередженням ситуацій, які можуть призвести до фізичних травм. У деяких випадках цей етап діяльності характеризується великим фізичним навантаженням на вчителя.

Оцінювально-коректувальний етап пов'язаний з оцінюванням досягнутого, з виявом вдач та невдач на уроці, та внесенням корекцій у план діяльності при її повторному виконанні. Цей етап вимагає від вчителя фізичної культури детального аналізу проведеного уроку, узагальнення окремих розрізнених фактів, пошуку відповіді на запитання, які виникли, в науково-методичній літературі.

Завдання та функції учителя фізичної культури

Мета фізичного виховання школярів - сприяти формуванню гармонійно розвиненої особистості. Ця мета досягається в процесі навчання та виховання учнів і конкретизується в загальних завданнях: освітніх, виховних та оздоровчих. Вирішення цих завдань обумовлює різноманітність функцій, які виконує вчитель фізичної культури: виховних (формування морально вихованої, ідейно переконаної особистості школяра); освітньо-просвітницьких (передача учням знань, умінь, які пов'язані з виконанням фізичних вправ, просвітницька робота в галузі фізичної культури з батьками учнів, які бажають займатись зі своїми дітьми фізичною культурою); управлінсько-організаторських (організація уроку та занять спортивних секцій, організація спортивних змагань, створення фізкультурного активу та управління ним); проектувальних (перспективне та поточне планування заходів із фізичної культури, навчальних навантажень, досягнення учнями певних результатів, конструювання уроку - підбір навчального матеріалу з врахуванням завдань уроку, віку учнів, специфіки класу, статевих особливостей); адміністративно-господарських (придбання та ремонт спортивного інвентаря, туристичного спорядження, створення та благоустрій шкільних спортивних майданчиків тощо), які визначають різні сторони його педагогічної діяльності.

Форми діяльності вчителя фізичної культури


Форми діяльності вчителя фізичної культури різні. Це перш за все робота в школі (класна та позакласна) та робота позашкільна. Робота в класі - це проведення уроків з фізичної культури; вона складає основне навчальне навантаження вчителя. Позакласна робота включає в себе проведення занять у спортивних гуртках і секціях, проведення спортивних свят, організацію та проведення туристичних походів тощо.
Робота вчителя поза школою пов'язана із забезпечення фізичного виховання учнів у таборах праці та відпочинку, робота за місцем проживання та участю (як керівника команд, судді) у районних, міських змаганнях тощо.

Умови діяльності вчителя фізичної культури


Можна виділити три групи цих умов:
  1. Психічна напруга ( наявність шуму на уроці, особливо в молодших класах, від крику дітей під час естафет, рухливих та спортивних ігор, який значно перевищує допустимі 50-60 децибел, викликає психічну втому; проведення в день по 5-7 уроків із різними віковими групами тощо).

  2. Фізичні навантаження (показ фізичних вправ та страхування учнів під час виконання ними вправ, а також переміщення разом з ними під час занять на повітрі, в походах; забезпечення високої моторної щільності уроку тощо).

  3. Зовнішні середовищні чинники, які пов'язані з проведенням занять на повітрі (вітер, сонце, мороз, вода тощо; заняття на лижах проводяться при температурі до мінус 16 градусів і при вітрі швидкістю до 10 м /сек.)Педагогічні задачі та їх вирішення


Педагогічна діяльність - це неперервне вирішення педагогічних задач. Розв'язати їх - це означає знайти адекватний до даної ситуації спосіб досягнення педагогічної цілі. Вирішення педагогічних задач проходить через ряд етапів: аналіз педагогічної ситуації; висунення гіпотез про можливі способи досягнення цілі; прогностична оцінка цих способів та вибір кращого; реалізація прийнятого рішення; аналіз досягнутого результату і зіставлення його із запланованим.
Учителеві іноді важко оцінити педагогічну ситуацію тому, що його діяльність часто регламентована визначе-ним часом, взаємостосунками між учителем і класом, матеріальним забезпеченням уроку, погодними умовами (під час занять на повітрі) та іншими чинниками.
Розв'язуючи педагогічні задачі вчитель накопичує досвід, який обумовлює його педагогічну майстерність.

Олімпійський урок

Пошук у новинах
Знайти
Навігація
Погода
Контактна інформація
(03842) 9-02-96 — Директор
(03842) 9-02-90 — Методичний кабінет
e-mail: zoshnet1_2016@urk.net
Наша адреса
Хто онлайн?
Всього на сайті: 2

Користувачів: 0


Роботів: 0


Гостей: 2

Інформаційний куточок
Навчальний заклад, в якому Ви навчаєтесь, обслуговує інспектор ювінальної превенції поліції м.Нетішина
Демчук Олег Сергійович
p.т. 3 – 47 – 95 каб. № 23
приміщення Нетішинського МВ
З усіма питаннями, що належать до компетенції кримінальної міліції у справах дітей, Ви можете звернутись за телефонами:
Чергова частина Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області працює цілодобово
Адреса: м. Нетішин, вул. Енергетиків, 4
Телефони: 102 або 3-25-02
e-mail: ditypolice@mvs.gov.ua
Місцевий час
Календар
}