Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/cron.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/usergroup.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/category.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/banned.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/banners.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/vote.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/sblocks.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Методична комісія учителів суспільних дисциплін » Офіційний сайт академічного ліцею м. Нетішина

Методична комісія учителів суспільних дисциплінПроблемна тема, над якою працює навчальний заклад:

«Формування інноваційного освітнього середовища на засадах педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентністного підходу як інструменту підготовки конкурентноспроможного випускника ліцею»


Проблемна тема, над якою працює МК вчителів суспільних дисциплін

«Інноваційне освітнє середовище - основа реалізації компетентнісного підходу на уроках суспільних дисципліні»

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН НА 2023/2024 Н.Р.:
 • Інтегроване навчання. Здійснення інтеграції суспільних дисциплін з іншими навчальними предметами для розкриття взаємозв'язків між культурно-історичними процесами та їх особливостями. Це сприяє глибшому розумінню взаємозв'язку між причинами та наслідками історичних подій та обставинами, через які вони відбулися
 • Критичне мислення. Спрямувати роботу вчителів на розвиток критичного мислення учнів, аналіз історичних джерел, визначення достовірності інформації та вміння аргументовано доводити свою думку.
 • Цифрові технології. Використання сучасних технологій, віртуальних екскурсій, інтерактивних карт, відеоматеріалів та онлайн-ресурсів для залучення учнів та підвищення зацікавленості здобувачів освіти у вивченні предметів суспільствознавчого циклу..
 • Розвиток дослідницьких навичок. Здійснення проектної діяльності, міні-досліджень та презентацій, що допомагає учням розвивати навички дослідження, аналізу та комунікації
 • Вивчення історії рідного краю. Посилення уваги до вивчення історії України та її географічних особливостей, зокрема в контексті патріотичного виховання та формування національної ідентичності.
 • Використання реальних прикладів. Залучення прикладів з сучасного життя та актуальних подій, щоб продемонструвати зв'язок між минулим та сьогоденням, а також виховувати громадянську свідомість.
 • Міждисциплінарний підхід. Співпраця з вчителями інших предметів для об'єднання знань та вивчення історичних аспектів в широкому контексті.
 • Національно-патріотичне виховання. Виховання учнів у дусі патріотизму, гордості за свою країну, її історію, культуру та внесок у світовий розвиток. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання. Формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.
 • Застосування інтерактивних методів. Використання гри, дебатів, рольових ігор тощо для активізації учнів та забезпечення більш глибокого засвоєння матеріалу.
 • Орієнтація на особистісний розвиток. Сприяння самостійному вибору тем для дослідження, дозвілля або глибинного опрацювання питань, що відповідають інтересам та потребам кожного учня.Проблемні питання:

 • Козак Н.О. – Впровадження інноваційних технологій на уроках історії, як чинник створення оптимальних умов для розвитку особистості;
 • Гаврилюк О.Ф. – Використання інноваційних технологій шляхом реалізації компетентнісного підходу на уроках історії;
 • Комарецька Г.Є. – Формування ключових компетентностей інноваційної особистості на уроках суспільних дисциплін;
 • Слободяник Г.І. - Реалізація компетентнісного підходу на уроках суспільних дисциплін через створення інноваційного освітнього середовища;
 • Бражук А.М. - Шляхи забезпечення формування предметної історичної та громадянської компетентності на уроках історії та суспільствознавчих курсів.


Відомості про вчителів меьодичної комісії:

  У методичній комісії 5 вчителі, з них:
 • 4 вчителів мають вищу категорію, спеціаліст І категорії - 1 вчитель, педагогічне звання;
 • старший учитель – 2
 • «Вчитель методист» - 1


Склад методичної комісії

Рибачок Ірина Олександрівна
Вчитель історії, кандидат історичних наук
Козак Наталія Олександрівна
Вчитель історії, спеціаліст вищої категорії

Гаврилюк Ольга Федорівна
Вчитель історії, спеціаліст І категорії
Комарецька Галина Євгеніївна

Вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель»
Бражук Антоніна Миколаївна

Вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, «вчитель методист»

Слободяник Галина Іванівна
Вчитель історії, спеціаліст вищої категорії
старший вчительАлгоритм моніторингу рівня навченості історії


Первинна діагностика
(вивчення потенційних можливостей учнівського колективу)

 • Вивчення рівня сформованості загальнонавчальних та предметно — історичних компетенцій;
 • Вивчення навчально – методичної та матеріальної бази для забезпечення оптимальних умов індивідуального розвитку школярів;
 • Вивчення можливостей використання позашкільних елементів освітнього простору з метою сприяння роширення освітнього простору учня у вивчені
  історії.
Аналіз результатів діагностики за напрямками

 • Визначення рівня сформованості ключових компетеностей учнів з урахуванням вікових особливостей та вимог держстандарту до історичної освіти;
 • Визначення основних критеріїв (показників), за якими буде відстежуватися рівень сформованості ключових компетентностей.
 • Визначення провідних напрямків діяльності вчителя, щодо усунення типових помилок в освітній діяльності учня (пріоритетність у формуванні компетентностей)
 • Визначення необхідних елементів позашкільного освітнього простору, можливості яких можна використати для реалізації вимог державного стандарту.
 • Розробка заходів корекційної програми щодо усунення типових помилок

 • Розробка корекційної програми за класами, за індивіуальним принципом.
 • Визначення "групи ризику” учнів з метою створення спеціального дидактичного комплексу для сприяння підвищенню навчальних досягнень учнів.
 • Визначення форм, методів, технологій роботи з учнями.
 • Розробка ситеми відстеження динаміки рівня сформованості ключових компетенцій.
 • Взаємодія з позашкільними елементами освітнього простору ( створення програми роботи з батьками, громадськими організаціями, державними установами, закладами культури та позашкільної освіти).

 • Реалізація визначених заходів

 • Поурочний, потематичний моніторинг рівня сформованості ключових компетенцій, передбачених чинною програмою;
 • Моніторинг якості реалізації визначених заходів з метою поглиблення корекційної роботи.
 • Аналіз результатів заходів

 • Визначення інструментарію аналізу якості реалізації заходів;
 • Визначення позитивних та негативних результатів реалізації заходів

 • Вторинна діагностика

 • Аналіз результатів, прогноз, корекція
 • Пошук у новинах
  Знайти
  Навігація
  Погода
  Контактна інформація
  (03842) 9-02-96 — Директор
  (03842) 9-02-90 — Методичний кабінет
  e-mail: zoshnet1_2016@urk.net
  Наша адреса
  Хто онлайн?
  Всього на сайті: 2

  Користувачів: 0


  Роботів: 0


  Гостей: 2

  Інформаційний куточок
  Навчальний заклад, в якому Ви навчаєтесь, обслуговує інспектор ювінальної превенції поліції м.Нетішина
  Демчук Олег Сергійович
  p.т. 3 – 47 – 95 каб. № 23
  приміщення Нетішинського МВ
  З усіма питаннями, що належать до компетенції кримінальної міліції у справах дітей, Ви можете звернутись за телефонами:
  Чергова частина Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області працює цілодобово
  Адреса: м. Нетішин, вул. Енергетиків, 4
  Телефони: 102 або 3-25-02
  e-mail: ditypolice@mvs.gov.ua
  Місцевий час
  Календар
  }