Методичне об'єднання вчителів початкової школи


Методичне об’єднання учителів школи І ступеня


30 жовтня 2018 року відбулося засідання шкільного методичного об’єднання учителів початкових класів Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1.
Тема засідання : «Використання інноваційних технологій на уроках у сучасній початковій школі».
На засіданні учителями початкових класів було додатково опрацьовано Методичні рекомендації наказу МОН України від 20.08.2018 №924 « Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класів у НУШ».
Обговорено актуальність питання щодо сучасних педагогічних технологій, інноваційні технології у початковій школі. ( Осіпова І.А.)
Базан Л.П., керівником методичного об’єднання учителів початкових класів, ів було проведено майстер-клас про використання інноваційного методу « Шести капелюхів мислення» Едварда де Боно. https://naurok.com.ua/post/shist-kapelyuhiv...hnogo-mislennya.
Петровською О.О.,учителем початкових класів, було проведено майстер-клас з досвіду роботи «Інтерактивні ігри на уроках читання та української мови»

            
            

Творча лабораторія вчителів початкових класів

19 грудня 2017року відбулося засідання творчої групи вчителів початкових класів « Науково- методологічні засади сутності інтеграції» Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Тема засідання : Проведення інтегрованих уроків – один із шляхів пізнання навколишнього світу.
Мета засідання: розкрити сутність інтеграції, як інноваційної форми роботи у навчанні.
На засіданні вчителями початкових класів розглянуто актуальність потреби у проведенні інтегрованих уроків сучасній освіті, обговорено переваги та проблеми інтеграції. Під час засідання творчої групи, було розглянуто такі питання:
- Інтегрований урок - шлях до цілісного сприйняття учнями навколишньго світу. Міськів В.Г.
- Роль інтегрованих уроків для розвитку творчих здібностей молодших школярів. Шевчук М.О.
- Можливості інтегрованих уроків у початкових класах. Марунько І. А.
- Аналіз інтегрованого уроку. Моргулевська Л.А.

        

        
        


Звіт кафедри початкових класів
за І семестр 2016-2017 н.р.

zvit-kafedri-pochatkovix-klasiv-2015.doc


Атестація вчителів початкових класівПлідно та насичено проходить атестаційний період методичного об'єднання вчителів початкових класів. На високому методичному рівні проведено відкриті уроки вчителями Арнаут Н. А., Конченко Л. М., Мойсеєць Г. С, Петровською О. О., Романюк С. Г., Рухало І. І. , Сідлецькою О. В., заслухано творчі звіти.

Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів. Тому в школі організовано роботу творчої групи вчителів «Використання здоров’язберігаючих технологій у початковій школі».
Згідно плану роботи творчої групи проводяться засідання, відкриті уроки, на яких вчителі діляться досвідом роботи, обговорюють актуальні питання з проблеми використання здоров’язберігаючих технологій в початковій школі.

Робота творчої групи вчителів "Bикористання здоров’язберігаючих технологій у початковій школі".
Bикористання здоров’язберігаючих технологій у першому класі.
Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів
imm.doc


ЗАВДАННЯ І ЗНАЧЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ


Педагог, як і кожен фахівець, потребує постійного підвищений кваліфікації. «Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться», – назначав К. Д. Ушинський.
Сприяти педагогові в цьому – провідна функція методичної роботи. Згідно з посадовою інструкцією заступник директора інколи з навчально-виховної роботи в початковій школі організовує підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності, керує роботою методичних об'єднань, підвищує свою кваліфікацію.

Початкова школа перш за все повинна навчити вчитись. Найважливіше завдання початкової школи – дати учням визначене коло міцних знань та умінь. Ці уміння є, образно кажучи, інструментами, без яких неможливо оволодіти знаннями.

Усі вчителі початкових класів нашої школи працюють над підвищенням якості освіти, а саме, активним використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій, удосконаленням педагогічної майстерності; узагальненням особистісно-орієнтованих підходів до навчально виховного процесу; удосконаленням виховного процесу, спрямованого на зміцнення духовних та моральних цінностей і патріотизму, формуючи в учнів позитивне ставлення до навчання в школі, до однолітків, до вчителів та до самих себе, збагачуючи зміст форм і методів позаурочної діяльності, спрямованих на активізацію життєдіяльності шкільного колективу, залученням батьків до співпраці.

Учителі початкових класів працюють над створенням навчального середовища, в якому надається можливість реалізації індивідуальних запитів, інтересів, потреб дитини, її творчого потенціалу, розкриття і накопичення її особистісного досвіду, готують своїх до життя у відповідності з соціальним запитом суспільства, ведуть роботу за розробленими методика обдарованості та розвитку дітей; наповнюють конкретним змістом навчальний і виховний процес; застосовують у навчально-виховному процесі інтерактивні методи навчання, під час яких учень стає не об”єктом, а суб”єктом навчання, відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку.

Педагоги проводять робочі уроки згідно з календарним плануванням та програмою, дають відкриті уроки, проводять нестандартні та інтегровані уроки, уроки з використанням інтерактивних методів навчання, сучасних інформаційних технологій, готують учнів до участі в різноманітних олімпіадах та конкурсах, проводять виховні заходи, навчальні екскурсії.

Учителі ведуть постійний пошук шляхів удосконалення уроку, використання методів і прийомів, що оптимізують навчальний процес, дозволяють реалізувати розвивальні задачі уроку.

Основним керівним документом із питань організації методичної роботи є «Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти».

Відповідно до цього документу основними завданнями та змістом методичної роботи є:

 • керівництво роботою методичних об'єднань закладу освіти та координація їхньої діяльності;
 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та
 • участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
 • залучення педагогів до навчально-методичної та дослідницької роботи;
 • апробація та впровадження освітніх технологій та систем;
 • аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей;
 • аналіз стану викладання предметів та навчальних курсів;
 • координація індивідуального змісту методичної роботи навчального закладу.


Сьогодення вимагає розв'язання у системі методичної роботи й таких завдань, як сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

МО вчителів початкової школи є структурним підрозділом науково-методичної служби школи. МО створюється за наявності не менше ніж трьох учителів початкової школи. Керівництво МО здійснює голова, який обирається членами МО і затверджується наказом по школі.

Склад методичного об'єднання вчителів початкових класів

Базан Лариса Петрівна
Керівник шкільного методичного об’єднання
Вчитель початкових класів,
спеціаліст ІІ категорії
Шевчук Марія Олексіївна
Вчитель початкових класів
спеціаліст вищої категорії
вчитель-методист
Ткачук Олена Василівна
Вчитель початкових класів,
11 кваліфікаційний розряд
Конченко Лідія Миколаївна
Вчитель початкових класів
11 кваліфікаційний розряд
старший вчитель
Янчук Катерина Миколаївна
Вчитель початкових класів,
спеціаліст вищої категорії
Дацюк Олена Іванівна
Вчитель початкових класів
спеціаліст вищої категорії
вчитель-методист

Осіпова Ірина Афанасівна
Вчитель початкових класів,
спеціаліст ІІ категорії
Автушенко Людмила Євгеніївна
Вчитель початкових класів
спеціаліст вищої категорії
старший вчитель
Моргулевська Лідія Анатоліївна
Вчитель початкових класів
спеціаліст вищої категорії
Романюк Світлана Григорівна
Вчитель початкових класів
спеціаліст вищої категорії
Сідлецька Ольга Володимиорівна
Вчитель початкових класів
спеціаліст вищої категорії
старший вчитель
Міськів Валентина Григорівна
Вчитель початкових класів
11 кваліфікаційний розряд

Заремська Надія Федорівна
Вчитель початкових класів
спеціаліст вищої категорії
Ковальчук Майя Леонідівна
Вчитель початкових класів
спеціаліст І категорії
Підопригора Ірина Василівна
Вчитель початкових класів
спеціаліст вищої категорії
Юрчук Маріанна Михайлівна
Вчитель початкових класів
спеціаліст вищої категорії
старший вчитель
Петровська Ольга Олександрівна
Вчитель початкових класів
спеціаліст вищої категорії
Рухало Іванна Іванівна
Вчитель початкових класів
спеціаліст вищої категорії
старший вчитель


Тема над якою працює методоб’єднання:
«Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів початкових класів в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти».


Наші досягнення:

2018-2019 н.р.
Результати І етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика
I місце – Нуцаль Валерія – 3-А (Юрчук М.М.)
IІ місце – Васильєв Георгій – 3-А (Юрчук М.М.)
IІІ місце – Галус Марія – 3-А (Юрчук М.М.)
I місце – Башинський Юрій – 4-Г (Рухало І.І.)
IІ місце – Мацун Вікторія – 4-Г (Рухало І.І.)
IІІ місце – Софіюк Анна – 4-Г (Рухало І.І.)

2011-2012 н.р.

I місце міського туру олімпіади з укр.мови – Демянчук Ю. – 3-Г (Дацюк О.І.)
III місце міського туру олімпіади з укр.мови – Степанюк Д. – 3-Г (Дацюк О.І.)
II місце міського туру олімпіади з математики – Яцюк С. – 3-Г (Дацюк О.І.)
III місце міського туру олімпіади з природознавства – Тищенко А. – 3-Г (Дацюк О.І.)
III місце міського туру конкурсу знавців мови ім. П.Яцика – Демянчук Ю. – 3-Г (Дацюк О.І.)

2012-2013н.р.

I місце конкурсу «Україна туристична» - Яцюк С. – 4-Г (Дацюк О.І.)
II місце конкурсу «Україна туристична» - Оленич Є. – 3-А (Ткачук О.В.)


     

     

     


Методичні розробки вчителів початкових класів  Файл для завантаженняОпис розробки
  pravila-povedinki-v-gostyax.pdf
  Конспект інтегрованого уроку "Я і Україна та образотворче мистецтво" 1 клас. Шевчук М.О.
  sistema_urok1v_ukr_mova.pdf
  "Система уроків української мови" Янчук К.М.
  urok-aukcion.pdf
  "Урок-аукціон" Сідлецька О.В.
  matematika_4kl.pdf
  Конспект уроку математики 4 кл. Дацюк О.І.
  korin_slova.pdf
  Корінь слова. Спільнокореневі слова. Визначення кореня ляхом добирання споріднених слів.Моргулевська Л.А.
  ukr_mova_.pdf
  "Закріплення та узагальнення знань про прикметник" Паламарчук О.С.
  urok-futbol.pdf
  Конспект уроку зфізкультури. Романюк С.Г.
  svyato-ridnoyi-movi.pdf
  "Свято рідної мови" Мойеєць Г.С.
  urok-z-trud-navch.pdf
  "Умовні знаки передачі інформації" Конченко Л.М,
  vixovnij-zaxid-svyato-kazki.doc
  Виховний захід "Свято казки" Базан Л.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л И С Т
N 1/9-468 від 29.12.2001
Міністерству освіти
Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки
обласних, Київської та
Севастопольської міських
державних адміністрацій,
обласним інститутам
післядипломної педагогічної
освіти

Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи

Відповідно до Закону "Про загальну середню освіту" з 1 вересня 2001 року розпочався перехід на новий зміст, структуру та єдиний 4-річний термін навчання учнів початкової школи.
Головним завданням початкової ланки сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації навчально-виховного процесу, в тому числі й організації домашньої самостійної роботи.
Основною метою домашніх завдань є: закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці; підготовка до засвоєння нового матеріалу; формування в дітей уміння самостійно працювати; розвиток їх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо.
Ефективність домашніх завдань визначається дотриманням певних вимог до їх організації:

 • розуміння учнями поставлених перед ними навчальних завдань;
 • врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, їх пізнавальних можливостей, специфіки кожного навчального предмета, складності матеріалу, характеру завдань та ін.;
 • формування загальнонавчальних умінь і навичок (уміння правильно розподіляти час, встановлювати послідовність виконання завдань, виділяти головне, використовувати попередньо вивчений матеріал, застосовувати наявні знання тощо).

Домашні завдання (самопідготовка) вдома та в групі продовженого дня слід виконувати в умовах, що відповідають гігієнічним і педагогічним вимогам.
Раціональна організація самопідготовки (виконання домашніх завдань) сприятиме збереженню здоров'я учнів, високого рівня функціонального стану їх організму протягом дня.
Особливої уваги вчителів і вихователів при виконанні домашніх завдань в умовах роботи групи продовженого дня потребують діти з ослабленим здоров'ям та такі, які внаслідок індивідуальних і типологічних особливостей нервової системи не можуть виконувати одночасно завдання з іншими учнями. Таким дітям не рекомендується регламентувати час на виконання певних видів робіт, для них слід практикувати додатковий відпочинок.
При визначені форм, характеру, змісту, обсягу домашніх завдань, методів їх організації необхідно враховувати специфіку навчального предмета, пізнавальні можливості учнів, їх вольові якості та уподобання тощо.
У початкових класах можливі як усні, так і письмові домашні завдання; індивідуальні, що заохочують, стимулюють школяра до навчання, пізнання, розвивають індивідуальні здібності та інтереси дитини; групові та парні, що направлені на дослідницьку, пошукову, аналітичну роботу, співпрацю, співдружність тощо; репродуктивного, конструктивно-варіативного та творчого характеру.
Домашні завдання можна диференціювати в залежності від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей сприйняття, пам'яті, мислення, урізноманітнюючи при цьому зміст домашніх робіт та їх характер. Доцільно надавати право учням вибирати серед різних запропонованих варіантів (рівнів) завдання як для індивідуального виконання, так і для роботи в парах чи невеликих групах.
При визначенні обсягів домашніх завдань необхідним є врахування темпу і ритму роботи учнів, навантаження їх навчальною роботою цього та наступного днів, стану їхнього здоров'я.
У 1-ому класі домашні завдання не задаються.
У 2 - 4 класах обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт орієнтовно повинен становити 1/4 обсягу, виконаного на уроці, і бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 2-му класі - 45 хв., у 3(2) класі - 1 години 10 хв., у 4(3) класі - 1 год. 30 хв.
Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, на вихідні та святкові дні.
Добір завдань для домашньої роботи, інструктаж щодо їх виконання (повний, стислий, конкретний тощо) учитель продумує завчасно і фіксує в поурочному плані - конспекті уроку.
Домашнє завдання може бути задано з предметів інваріантної частини навчального плану, з будь-якого розділу програми, але тоді, коли його доцільність вмотивована.
З основ здоров'я та фізичної культури, основ безпеки життєдіяльності, трудового навчання, художньої праці, мистецтва (музики, образотворчого мистецтва) домашні завдання, як правило, не задаються.
Успішне виконання учнями домашніх завдань в значній мірі залежить від співпраці учителя (вихователя групи продовженого дня) з їхніми батьками. Важливо переконати батьків у тому, що дотримання оптимального режиму виконання домашніх завдань, їх посильна допомога і контроль за виконанням сприятимуть розв'язанню основної мети навчальної домашньої роботи. Вчитель повинен знайомити батьків з основними програмовими вимогами до навчальних предметів, усного та писемного мовлення молодших школярів тощо, повідомляти батьків про результати виконання домашніх завдань.
Місце подачі домашнього завдання може бути на будь-якому етапі уроку.
Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно в повній мірі не фіксується дітьми; учні позбавлені можливості ставити запитання; учитель не встигає пояснити суть завдання.
Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними:
фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємоперевірка, творча тощо. Вибір форми контролю залежить від змісту, виду і мети домашнього завдання.
Домашні завдання повинні перевірятися вчителем систематично (див. "Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи", 2001 р.).
Контроль та відповідальність за перевантаження учнів домашніми завданнями покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

Заступник Державного секретаря Г.Г. Науменко
"Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України",
N 5-6, березнь, 2002 р.


Державна підсумкова атестація в початковій школі у 2013 році. ДПА 4 клас

У 2012/2013 навчальному році державна підсумкова атестація у початковій школі проводиться з із української мови та читання, математики
У 4-х класах державна підсумкова атестація проводиться з 13 по 21 травня із української мови та читання, математики. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації і результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).
Державна підсумкова атестація з української мови (мова навчання), проводиться з метою перевірки мовленнєвих умінь і навичок правопису учнів, а також їхньої здатності практично застосовувати здобуті мовні знання. Для перевірки мовленнєвих умінь учням пропонується написати зв’язний текст на задану тему, правописних – списати запропонований текст. Мовні знання і уміння перевіряються за допомогою завдань тестового характеру.
Атестація проводиться за посібником "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 4 клас" (авт. Пономарьова К.І., Гайова Л.А.).
Атестаційні контрольні роботи з української мови містять сім завдань, серед яких: три тестових завдання закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів; одне завдання на встановлення відповідності, в якому треба з’єднати лініями або стрілочками відповідні частини; одне відкрите завдання, що виконується письмово; текст для списування (55–60 слів) і творче завдання – написання тексту на задану тему (5–7 речень).
Зміст контрольних робіт державної підсумкової атестації з читання розроблено на основі вимог програми з читання для 1–4 класів за змістовими лініями: "Коло читання", "Літературознавча пропедевтика", "Усвідомлення жанрової специфіки творів", "Смисловий і структурний аналіз тексту", "Засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення читача до змісту твору", "Творча діяльність на основі прочитаного".

Атестація проводиться за посібником "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 4 клас" (авт. Вашуленко О.В.).
Підсумкова контрольна робота з читання складається з тексту для самостійного читання та восьми завдань тестового характеру, а саме: 5 завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів (завдання 1−5); 2 завдання відкритого типу (завдання 6, 7): з короткою письмовою відповіддю, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності; одне завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю (завдання 8 – творче).
Контрольні роботи з математики дозволяють визначити рівень засвоєння учнями математичних знань, сформованості умінь та навичок, здатності застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань із числами, числовими і буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язування сюжетних задач. Державна підсумкова атестація проводиться за посібниками: "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 4 клас" (авт. Онопрієнко О. В., Пархоменко Н. Є., Листопад Н. П. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013); "Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по математике для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 4 класс" (авт. Оноприенко О. В., Пархоменко Н. Е., Листопад Н. П. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).
Кожна робота складається з восьми завдань: п’яти тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів (завдання 1–5); двох завдань відкритого типу з короткою письмовою відповіддю (завдання 6, 7); одного завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю – розв’язування сюжетної задачі (завдання 8).
Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації учнів 4 класів складаються із завдань різного рівня складності, серед яких – тестові завдання закритого типу з визначенням однієї правильної відповіді; завдання відкритого типу з короткою письмовою відповіддю, завдання творчого характеру тощо.
Зміст завдань для державної підсумкової атестації сформовано відповідно до вимог, викладених у Програмах для 1–4 класів середньої загальноосвітньої школи (К.: Початкова школа, 2006, 2007).
Державна підсумкова атестація проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка та п’ятниці.
На проведення атестації з кожного предмета відводиться 1 академічна година.
Завдання державної підсумкової атестації виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривале перебування на лікуванні, участь у спортивних змаганнях, переїзд на інше місце проживання, природні катаклізми) не можуть брати участь у їх виконанні. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються цим учням за результатами семестрового оцінювання.
Додаткові види перевірочних робіт у 4 класах не проводяться.
Складено на підставі листа МОНмолодьспорт № 1/9-92 від 08.02.13 року "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році". /

Пошук у новинах
Знайти
Навігація
Погода
Контактна інформація
(03848) 9-02-96 — Директор
(03848) 9-02-90 — Методичний кабінет
e-mail: zoshnet1_2016@urk.net
Наша адреса
Хто онлайн?
Всього на сайті: 2

Користувачів: 0


Роботів: 0


Гостей: 2

Інформаційний куточок
Навчальний заклад, в якому Ви навчаєтесь, обслуговує інспектор ювінальної превенції поліції м.Нетішина
Демчук Олег Сергійович
p.т. 3 – 47 – 95 каб. № 23
приміщення Нетішинського МВ
З усіма питаннями, що належать до компетенції кримінальної міліції у справах дітей, Ви можете звернутись за телефонами:
Чергова частина Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області працює цілодобово
Адреса: м. Нетішин, вул. Енергетиків, 4
Телефони: 102 або 3-25-02
e-mail: ditypolice@mvs.gov.ua
Місцевий час
Календар
}