Проекти виховної роботи


2013-2014 н.р.

Тиждень класного керівника


З 3 по 7 лютого у нашій школі проведено тиждень класного керівника.Створення дружнього класного колективу — це, перш за все, спільна творчість і самовіддана діяльність класного керівника та дітей. Тому учні організували своїм класним мамам чудову вітальну програму. Усі класи підготували художні номери та висловлювали щиру подяку праці педагога.Учнівський проект волонтерів
«Почни добро із себе!»

Волонтерство : погляд в сьогодення

          Волонтер – (охотник, охочий) – той, хто став на військову службу за власним бажанням; доброволець. – Тлумачний словник української мови. Т.І.К «Аконіт»,2001 р.

          Волонтер ( франц. Volontaire) – особа, яка добровільно вступила на військову службу. (Велика енциклопедія, М. 1971). І хоча сьогодні волонтерство зовсім не пов’язане з армією і військовою службою, як рух воно розвивається, орієнтуючись на допомогу добровільно всім, хто її потребує.

          Волонтер (від лат. «воля, бажання») – той, хто за власним бажанням допомагає людям. Визначальною характеристикою волонтерського руху є відсутність винагороди та головний показник – відсутність примусу.

          Волонтер – це друг, безкорисливий і щирий і тільки за цієї умови він досягатиме своєї високої мети – гармонії і злагоди в суспільстві. Волонтер – це не лицар, і тим більше не вчитель. Марною буде його праця, якщо він буде стояти на щабель вище тих, кому допомагає.
«Волонтерський рух» і « добровільна діяльність» взаємопов ’ язані між собою.

          Для різних людей волонтерський рух означає різні речі. Проведені дослідження виявили широко розповсюджені розходження між різними країнами щодо сприйняття волонтерської діяльності.

          У деяких країнах те, що люди, здають кров, вважається виявом волонтерської діяльності, в інших до волонтерства зараховується залучення до діяльності політичної партії або профспілки. Є люди для яких визначальною характеристикою волонтерського руху є відсутність фінансової винагороди; для інших головний показник – відсутність примусу. Волонтерський рух набуває різних форм і значень за різних обставин. На це суттєво впливає історія, політика, релігія і культура регіону. Те, що може вважатися волонтерським рухом в одній країні, у іншій країні, у іншій розглядається як низькооплачувана чи трудомістка праця ( або навіть примусова).

          29 листопада 2005 р. на пленарному засіданні ВР України в 1-у читання було прийнято за основу проект Закону України «Про волонтерський рух», розроблений Міністерством юстиції України, який має наметі визначення організаційних та правових засад провадження волонтерської діяльності в Україні. Сучасна ситуація в Україні характеризується соціально – психологічною та економічною нестабільністю, зниженням рівня життя більшості населення. Це відобразилось на психологічному стані різних верств населення. Насамперед, потребують соціальної допомоги та психологічної підтримки молодь, безробітні, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, пенсіонери, інваліди та інші.
Волонтерами спочатку називали тих людей, що добровільно та виключно із свого бажання поступали на воєнну службу в деяких європейських країнах(наприклад, у Франції, Іспанії). Зараз від цього громіздкого визначення «волонтерства» залишилося лише слово «добровільно». Правда, додалося ще й «безоплатно».

          Волонтерів називають по-різному, але всі знають, що волонтер – це людина, що допомагає сусідам, співвітчизникам та людям, які потребують допомоги.
Практично кожен з нас хоча б раз в житті по своїй волі брав на себе виконання трудових обов’язків, не вимагаючи грошової компенсації. Добровільна праця давно відома як основа економії та виховання.

          Кожну людину, яка не є байдужою до того, що відбувається в суспільному житті її міста, села, області, можна вважати потенційним волонтером.
Волонтерська діяльність фактично завжди була частиною кожної цивілізації та суспільства. В широкому розумінні волонтерська діяльність – це якісь вчинки, дії людини, які не приносять їй ніякої користі, це добровільний внесок і збільшення добробуту певної спільноти чи суспільства. Вона може набувати будь – яких форм : від традиційних звичаїв обопільної допомоги до допомоги суспільству під час кризи, зусиль, спрямованих на вирішення соціальних конфліктів та проблем бідності.


          Мета проекту:      Надання допомоги тим, хто її потребує, хто потрапив у складну життєву ситуацію.

Резюме проекту:

          Тематична спрямованість проекту: соціальний.
          Назва проекту: «Почни добро із себе!»
          Назва закладу:Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1
          Виконавці проекту: учні 2-11 класів
          Партнери та спонсори проекту: спонсори – батьківський комітет.
          Цільова аудиторія (кому саме надається допомога): люди похилого віку Старокривинського будинку-інтернату для престарілих, ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани педагогічної праці, діти-інваліди, діти, від яких відмовилися батьки та діти, які були вилучені із сімей через недбале ставлення і невиконання Закону України про обов’язки батьків.
          Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту: м. Нетішин, села Кривин та Берездів Славутського району.
          Дидактична мета проекту:

          Навчальний аспект: якісне оновлення змісту, форм і методів роботи з учнівською молоддю, формування навичок самостійної роботи при організації соціально значущих справ, навичок і уміння в області культури спілкування, комунікації, вміння висувати, аргументувати та захищати свої ідеї, формування навичок самоорганізації (планування діяльності, програмування дій, корекція етапів і способів діяльності, гнучкість і варіативність дій),

          Розвивальний аспект: розвиток здібностей до самовизначення й визначення мети, розвиток критичного мислення (готовність до планування, гнучкість мислення, наполегливість, готовність виправляти свої помилки, пошук компромісних рішень), розвиток уміння визначати свою позицію, планувати свою роботу і час, розвиток комунікативних умінь і навичок, розвиток уміння презентувати результати своєї роботи, вмінь проводити рефлексію – вміння оцінити власні вчинки і дії, нести відповідальність за результати своєї роботи.

          Виховний аспект: формування в учнів власного погляду на складні проблеми, виховання активної життєвої позиції, виховання значущих загальнолюдських цінностей (соціальне партнерство, толерантність, діалог), виховання почуття відповідальності, гуманізму, милосердя, співчуття, самодисципліни і самоорганізації, виховання бажання виконати роботу якісно, формування відповідального відношення до дорученої справи, вмінь подавати інформацію про пророблену роботу з метою залучення до благочинної діяльності ровесників.

          Соціальний аспект: формування уміння виявляти проблеми в суспільстві і знаходити шляхи їх вирішення, практичних навичок надання допомоги людям, навичок участі у суспільному житті міста, району. вироблення особистого погляду на події, усвідомлення значення спільних зусиль та роботи в команді, активізація молодіжного волонтерського руху, виявлення і розповсюдження кращого досвіду роботи серед дітей та молоді та впровадження нових форм роботи , значущих як для кожної окремої людини, так і для суспільства в цілому.
          Завдання проекту:

Не залишитися байдужим до проблем, з якими живуть одинокі пристарілі люди, діти з обмеженими можливостями, створити атмосферу любові і радості для тих, хто не має можливості жити у рідному домі поруч з рідними людьми, поділитися своїм теплом серця, подарувати хвилини радості старикам та дітям, які не мають можливості організовувати власний життєвий простір, будучи активним в цьому процесі активним суб’єктом, розвиток громадянської ініціативи і громадянської відповідальності, стимулювати інтерес до рішення актуальних проблем суспільства, привернути увагу різних структур і суспільства до проблем одиноких стариків, дітей з обмеженими можливостями і покинутих дітей, покращувати емоційний стан дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення можливостей молоді відчути себе соціально значущою одиницею в суспільстві, популяризація волонтерського руху в місті.
          Актуальність проекту:

          Проект є актуальним на сьогоднішній день, оскільки в державі є діти з обмеженими можливостями і, на жаль, діти, від яких відмовляються батьки, також в країні багато одиноких престарілих людей, які потребують уваги , піклування та турботи.
          Назріла необхідність створення нової системи, використання нових технологій, які б сприяли становленню нових громадянських позицій серед молоді, і соціалізації особистості і в навчальній, і в позаурочній діяльності.
Учасники проекту отримають соціальний досвід, а старики та діти, на яких направлений проект, отримають емоційну та моральну підтримку, через насичення їх життя спілкуванням, цікавими подіями та культурними заходами, громада приверне увагу до життєво важливих проблем дітей та стариків.
Люди похилого віку Старокривинського будинку-інтернату, діти-інваліди Нетішинського реабілітаційного центру отримають підтримку (моральну, емоційну та матеріальну), відчують небайдужість суспільства до себе, не залишаться один-на-один зі своїми проблемами; покинуті діти отримають любов, якої позбавили їх батьки, відчують, що вони не самотні, є люди, яким вони не байдужі.
Терміни: вересень-травень

Етапи реалізації проекту:

 1. Інформаційний етап: початкова оцінка ситуації (анкетування, соціальне опитування), визначення основних напрямків роботи.
  Термін: перший тиждень вересня.
  Очікувані результати: з’ясувати найактуальніші проблеми, характерні для нашого міста, спільне обговорення цієї проблеми в школі і вдома з однолітками, батьками, відшукування існування різних проблем в ЗМІ в нашій місцевості та шляхів їх вирішення.
 2. Настановчий етап: стартові зустріч зі старшокласниками, засідання учнівського парламенту, старостат (створення ініціативної групи, формування мети і завдань проекту, розподіл обов’язків).
  Термін: другий тиждень вересня

  Очікувані результати: зібрати і проаналізувати інформацію про проблему, звернутися до установ, які обізнані з цією проблемою. Створення дослідницьких груп, зібраний матеріал розділити по групах, кожна з яких займається своїм завданням.

 3. Організаційний етап: засідання ініціативної групи, обговорення організації проведення заходів, акцій, благодійних справ.
  Термін: третій тиждень вересня

  Очікувані результати: складаємо список корисних справ, який би міг сприяти процесу розв’язання проблеми, поновлюємо списки ветеранів педагогічної праці, списки ветеранів Великої Вітчизняної війни.

 4. Етап «Допомога»: надання реальної допомоги тим, хто опинився в складній життєвій ситуації і проведення соціально значимих справ.

  4.1. Оголошення і проведення акції «Не забудьмо про старість»: збір коштів та закупка солодких подарунків престарілим Старокривинського будинку-інтернату до Міжнародного дня людей похилого віку. Збір теплих речей старикам. Підготовка та проведення концертної програми, організація поїздки волонтерів у будинок-інтернат.
  Термін: четвертий тиждень вересня та перший тиждень жовтня

  4.2. Вітання Ветеранів Великої Вітчизняної війни та ветеранів педагогічної праці із святами протягом року. Надання їм посильної допомоги.
  Термін: жовтень-травень
  4.3.Оголошення і проведення шкільної акції «Діти - дітям» (збір іграшок, книжок, одягу для дітей, які знаходяться в Берездівському дитячому садочку). Організація поїздки волонтерів у дитячий садочок.
  Термін: другий-третій тижні жовтня
  4.4.Проведення шкільних акцій по збору коштів для закупки подарунків для дітей-інвалідів Нетішинського реабілітаційного центру до Всесвітнього дня інвалідів («Подаруй посмішку дитині» та шкільного фандрейзингу під час проведення вечора для старшокласників). Виготовлення ширми для лялькового театру. Регулярне відвідування волонтерами центру, надання посильної допомоги дітям.
  Термін: листопад та перший тиждень грудня
  4.5.Проведення акції «Мрії збуваються» (Привітання дітей з ЦРЛ та дітей з обмеженими можливостями з Днем Св. Миколая)
  Термін: перший-третій тижні грудня
  4.6. Оголошення і проведення акції «Новий рік без самотності»: збір коштів та закупка солодких новорічних подарунків престарілим Старокривинського будинку-інтернату.Організація поїздки волонтерів у будинок-інтернат. Привітання від Діда Мороза та Снігуроньки .
  Термін: 28 грудня
  4.7.Підготовка та проведення благодійного концерту «Не будь байдужим!» (збір коштів на лікування Нарожного Антона, випускника нашої школи)
  Термін: лютий
  4.7. Надання посильної матеріальної, соціальної допомоги усім, хто опинився в складних життєвих умовах, хворим та одиноким людям.
  Термін: постійно
  4.8. Оголошення і проведення акції «Великдень »: збір коштів та закупка солодких подарунків, сувенірів людям похилого віку Старокривинського будинку-інтернату. Організація поїздки волонтерів у будинок-інтернат. Підготовка концертних номерів.
  Термін: квітень

  4.9. Оголошення та проведення акція «Не маємо права забути!». Надання допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, привітання їх зі святом Перемоги. Організація зустрічей, уроків мужності, тематичних заходів за участю ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій та дітей війни.

  Очікувані результати: не залишити байдужими учнів до проблем одиноких стариків та маленьких дітей, отримати кошти для закупівлі подарунків, створити атмосфери любові, підтримки для дітей-інвалідів, для одиноких людей похилого віку, для ветеранів Великої Вітчизняної війни; охопити моральною підтримкою якомога більшу кількість стариків та дітей, які цього потребують.

  Взаємодія загону волонтерів з суспільними організаціями, презентація роботи. Часткове вирішення проблеми підтримки дітей стариків, що потребують уваги, силами школярів безпосередньо через свою практичну участь у різноманітних доброчинних акціях, поєднання діяльності владних структур із участю школярів, громади. Публічна презентація матеріалів, яка дасть поштовх для подальшого розв’язання проблеми.

 5. Аналітичничний етап. Рефлексія за наслідками роботи і її впливом на суспільство та підлітків, підведення підсумків.
  Очікувані результати: проінформувати широку аудиторію про важливість обраної проблеми, представити шляхи реалізації цієї проблеми в умовах нашого суспільства, критично оцінити свою роботу, поміркувати над тим, що вдалося найкраще, яких помилок можна було б уникнути, чого навчилися, сформувати життєвий досвід, який допоможе не робити помилок у майбутньому і діяти кожного разу краще, поділитися власним набутим досвідом з іншими і залучати до спільної роботи інших, продовжувати свою суспільну активність і надалі, поширювати волонтерський рух в нашій школі та в місті.

  Очікувані результати реалізації проекту: шляхом практичної діяльності довести, що молодь України може дати надію на впевненість держави у надійному зростаючому поколінні, яке вміє знаходити шляхи реалізації великих проблем суспільства через реальні дії учнівської молоді.
            Вплив проекту на місцеву громаду: благодійна діяльність школярів ЗОШ І-ІІІ № 1 не дасть залишитися байдужими жодного жителя нашої школи, приверне увагу до актуальних проблем і змусить задуматися дорослих над шляхами їх вирішення. Інші школи підтримали ініціативу допомоги людям похилого віку Старокривинського будинку-інтернату та дітям-інвалідам.
            Можливості подальшого розвитку проекту: розширення поля діяльності і залучення більшої кількості учасників для співпраці, створення мережі напрямків волонтерського руху в місті та створення дитячої волонтерської організації, обмін інформацією, досвідом.
  Можливості моніторингу результатів проекту.

  Висвітлення роботи у шкільній газеті «Віддзеркалення», у місцевих ЗМІ, обмін досвідом та розвиток навичок волонтерської роботи з людьми, що потребують допомоги.


  Учнівський проект "Зробимо планету зеленою"

  [/center]
Пошук у новинах
Знайти
Навігація
Погода
Контактна інформація
(03848) 9-02-96 — Директор
(03848) 9-02-90 — Методичний кабінет
e-mail: zoshnet1_2016@urk.net
Наша адреса
Хто онлайн?
Всього на сайті: 2

Користувачів: 0


Роботів: 0


Гостей: 2

Інформаційний куточок
Навчальний заклад, в якому Ви навчаєтесь, обслуговує інспектор ювінальної превенції поліції м.Нетішина
Демчук Олег Сергійович
p.т. 3 – 47 – 95 каб. № 23
приміщення Нетішинського МВ
З усіма питаннями, що належать до компетенції кримінальної міліції у справах дітей, Ви можете звернутись за телефонами:
Чергова частина Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області працює цілодобово
Адреса: м. Нетішин, вул. Енергетиків, 4
Телефони: 102 або 3-25-02
e-mail: ditypolice@mvs.gov.ua
Місцевий час
Календар
}