Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/cron.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/usergroup.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/category.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/banned.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/banners.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/vote.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Warning: fopen(/home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/cache/system/sblocks.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 280 Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 281 Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/virtwww/w_schoolone-com-ua_d18d2fa9/http/engine/modules/functions.php on line 282 Методична комісія учителів дисциплін художньо-естетичного циклу » Офіційний сайт академічного ліцею м. Нетішина

Методична комісія учителів дисциплін художньо-естетичного циклу


Проблема, над якою працює Нетішинський академічний ліцей

« Формування інноваційного освітнього середовища на засадах педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу як інструменту підготовки конкурентноспроможного випускника ліцею»


Провідна науково-методична проблема, над якою працює методична комісія

«Створення умов для розвитку творчої особистості через оновлення освіти та використання інноваційних технологій, здатної діяти в конкурентних умовах сучасної дійсності і у віртуальному просторі.»


Методична комісія ставить такі основні завдання на 2023-2024 навчальний рік:
● Упровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».
● Підвищення рівня професійної майстерності вчителів через курсову перепідготовку, організацію самоосвітньої діяльності, атестацію, вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду колег, участь у конференціях, семінарах, вебінарах, конкурсах педагогічної майстерності.
● Реалізація комунікативно-діяльнісних компетентностей здобувачів освіти у художньо-естетичному напрямі ліцею.
● Інтенсифікація навчально-виховного процесу засобами ІКТ, зокрема освоєння та використання нових освітніх платформ для активізації навчальної діяльності учнів.
● Формування ключових та предметних компетентностей учнів, передбачених новим Державним стандартом.
● Визначення напрямків роботи з обдарованими та здібними учнями з метою їх підготовки до участі у шкільних та Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, змаганнях, конференціях.
● Адаптування форм і методів роботи в умовах інклюзивної освіти.
• Виховувати любов до художньої культури засобами сучасних концепцій освіти.
• Спрямовувати роботу на забезпечення високого рівня викладання предметів художньо-естетичного циклу, формування в учнів практичних умінь і навичок.
• Застосовувати різні форми і методи роботи викладання предметів художньо-естетичного циклу, творчо підходити до кожного уроку.
• Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.
• Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.
• Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з дітьми які є з особливими освітніми потребами.
• Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов і повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.

Мета роботи методичної комісії вчителів художньо-естетичного циклу:
• сприяння встановленню рівного доступу до повноцінного навчання різним категоріям учнів у відповідності до їх індивідуальних здібностей та потреб;
• розвиток творчої уяви учнів шляхом залучення до позакласної роботи в гуртках художньо-естетичного напрямку;
• розвиток мистецьких та міжпредметних естетичних компетентностей школярів на уроках у сучасній українській школі;
• формування конкурентоспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу та створення умов для безпосереднього підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

Заходи з підвищення фахової майстерності вчителів:
Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду:
• кожному з членів методичної комісії що має власні педагогічні надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчально – виховної роботи виступати із розповіддю про свій досвід на засіданнях методичної комісії .Ознайомлювати колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, тренінгів, конференцій, майстер-класів тощо;
• на засіданнях методичної комісії систематично ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими періодичними виданнями, освітніми порталами для реалізації самоосвітньої діяльності.


Склад методичної комісії
Кочуренкова Наталія Миколаївна
Вчитель трудового навчання та технологій,
спеціаліст І кваліфікаційної категорії


Муштук Ірина Миколаївна
Вчитель музичного мистецтва та мистецтва
спеціаліст вищої категорії


Васильчишин Степан Федорович
Вчитель трудового навчання ,
спеціаліст вищої категорії
Ксендзенко Людмила Петрівна
Вчитель трудового навчання ,
спеціалістВідповідно до цього змінюються традиційні підходи до змісту освіти, і зокрема, в трудовому навчанні учнів. Так, сучасний розвиток суспільства та виробництва потребує не лише навчати учнів запам’ятовувати і відтворювати техніко-технологічні знання та прийоми роботи інструментом, а й застосовувати такі знання та вміння на практиці – через розв’язання творчих завдань (виконання навчальних і творчих проектів), формування відповідного досвіду.
Реалізація такої моделі забезпечується змістом трудового навчання учнів у 5-9 класах, який відображений в новій редакції навчальної програми «Трудове навчання. 5-9 класи» за загальною редакцією В.М. Мадзігона, яка має гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» і набула чинності з минулого навчального року.
Зміст навчального предмета реалізується за трьома варіантами програми:
- для хлопців;
- для дівчат;
- для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат.

Навчальна програма з трудового навчання для учнів 5-9 класів побудована за модульною системою. Вона складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних (на вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів.

Інваріантний зміст трудового навчання розрахований на засвоєння окремими групами хлопців і дівчат. Він займає приблизно половину навчального часу. Інваріантна складова вивчається у першому півріччі, варіативна – у другому. Зважаючи на те, що 9 клас є своєрідним підсумком щодо засвоєння курсу трудового навчання, тому учні спочатку вивчають варіативний модуль, а потім проектують комплексний виріб виготовлення якого базується на технологіях засвоєних раніше.

Варіативні модулі навчальної програми розраховані на 16 годин кожен. Ці модулі, з зазначеного переліку, обирає вчитель у залежності від матеріально-технічної бази, фахової підготовленості, регіональних традицій наповнюваності класів та бажання учнів. Вивчення варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них.

Зміст трудового навчання для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат складається лише з варіативних модулів. При цьому, учні мають освоїти базовий модуль. Наскрізними лініями, що закладені у зміст базового модуля є:

 • проектування виробів ( у 5-му класі основи художньо-конструкторської діяльності);
 • конструкційні матеріали;
 • основи техніки і технологій.

  Актуальні проблеми профільного навчання в старшій школі.

  • Ергодизайн як чинник наближення трудової підготовки школярів до потреб сьогодення.
  • Проектно-технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання школярів.
  • Форми і засоби реалізації принципу зв’язку навчання з практикою життя на уроках обслуговуючої праці.
  • Підвищення ефективності, якості та результативності процесу навчання за рахунок реалізації нових технологій навчання.


  З метою підвищення якості вивчення трудового навчання слід уникати таких недоліків у навчально-виховному процесі:

 • перенесення вчителем функцій спеціальної освіти в загальноосвітню школу (зокрема, нав’язування учням спеціальних теоретичних знань, не передбачених шкільними державними стандартами і програмами);
 • заміна уроків трудового навчання іншими видами трудової діяльності;

  Докорінний перегляд існуючих засобів навчання спричинила поява інформаційних технологій на електронних носіях, які підтримують мету інформатизації освіти: забезпечення доступності знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчального процесу тощо. Все це переконує в необхідності розробки ефективних методів і засобів комп’ютерного навчання, які б використовувалися на уроках трудового навчання, що сприятиме піднесенню рівня зацікавленості учнів у процесі навчання, розвиватиме їх інтерес до предмета, привчатиме ефективно використовувати нові технології під час навчання.
  При вивченні предмета слід користуватися підручниками, посібниками та навчально-наочними матеріалами, що мають відповідний гриф Міністерства.

  Під час роботи у навчальній майстерні особливу увагу слід звертати на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.

  Матеріали, які висвітлюють питання організації навчальної діяльності з технологій вчителі можуть почерпнути на сторінках періодичних видань та спеціалізованих сайтів:

  1. Журнал «Трудова підготовка в закладах освіти» видавництва «Педагогічна преса».

  2. Газета «Трудове навчання» видавництва «Шкільний світ».

  3. Науково-методичний журнал «Трудове навчання в школі». Видавнича група «Основа».

  4. Сайт trudove.org.ua.


  Урок трудового навчання у 6-Г класі
  «Найяскравіше, найрадісніше і найочікуваніше християнське весняне свято – Великдень.
  Однією з іграшок. Що неодмінно робили на Великдень, був ангел.
  Семантика кольорів, які найчастіше використовувались в народній Великодній іграшці:
  Зелений колір у народній культурі зіставлявся з рослинністю, незрілістю, це колір весни і краси.
  Символізує перемогу над злими силами, воскресіння, надію та радість. Червоний колір – колір вогню і крові. Вір символізує красу, любов до життя.
  Під час уроків трудового навчання. Тема: «Пошук виробів-аналогів»

              

              
 • Пошук у новинах
  Знайти
  Навігація
  Погода
  Контактна інформація
  (03842) 9-02-96 — Директор
  (03842) 9-02-90 — Методичний кабінет
  e-mail: zoshnet1_2016@urk.net
  Наша адреса
  Хто онлайн?
  Всього на сайті: 1

  Користувачів: 0


  Роботів: 0


  Гостей: 1

  Інформаційний куточок
  Навчальний заклад, в якому Ви навчаєтесь, обслуговує інспектор ювінальної превенції поліції м.Нетішина
  Демчук Олег Сергійович
  p.т. 3 – 47 – 95 каб. № 23
  приміщення Нетішинського МВ
  З усіма питаннями, що належать до компетенції кримінальної міліції у справах дітей, Ви можете звернутись за телефонами:
  Чергова частина Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області працює цілодобово
  Адреса: м. Нетішин, вул. Енергетиків, 4
  Телефони: 102 або 3-25-02
  e-mail: ditypolice@mvs.gov.ua
  Місцевий час
  Календар
  }