Виховна робота

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

  ФУНКЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
 • координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
 • організовує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
 • обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріали узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріали атестації класних керівників.

             
  Педагогічний колектив школи працює над проблемою «Створення умов для розвитку особистісних якостей педагога і учня, можливостей для самореалізації особистості, формування учня-творця відповідно до потреб та запитів суспільства».
  Тому виховна робота розглядається як форма організації спільної життєдіяльності дорослих і дітей, яка здійснюється педагогічним колективом у цілому та окремо класним керівником, зокрема, для створення сприятливих умов для самовиховання, саморозвитку, самореалізації, самоосвіти учнів.
             Відповідно до проблеми, над якою працює школа, було визначено основні задачі роботи:

 • Розвиток основних життєвих компетентностей учнів
 • Розвиток духовно-моральної свідомості
 • Формування знань та вмінь здорового способу життя
 • Створення родинно-шкільного виховного простору

             Виховна мета школи – відтворення інтелектуального потенціалу, гармонійний розвиток та саморозвиток, морально-духовне становлення дитини, її підготовка до активної творчої, соціально значущої життєдіяльності, конкурентноспроможної в соціумі.

             Цілі виховання полягають в тому, щоб допомогти дитині здійснити вибір поведінки на основі свідомої дії відповідно до духовних, моральних цінностей суспільства та сформованої «Я-концепції».

             Ми виходимо з того, що поведінка дитини зумовлена сформованістю основних ставлень до :

 • Оточуючих;
 • Оточуючого середовища;
 • Знань та процесу пізнання;
 • Суспільства;
 • Праці;
 • Прекрасного;
 • Себе самого.

             Реалізація системи виховної роботи передбачає (етапи реалізації):

 • Формування інтегративних здібностей (гуманність, милосердя, здатність до співробітництва, чесність, організованість і т.д.)
 • Результатів вдається досягти у тому випадку, коли учні не сприймають діяльність педагогів як керівну, як основну,і, тим паче, виховуючу. Тому вдалою у даному напрямі ми вважаємо організацію роботи волонтерів школи, яка була спрямована на проведення благодійних акцій, благодійних концертів.

             Наші школярі взяли шефство над Старокривинським будинком пристарілих, допомагають дітям-інвалідам місцевого реабілітаційного центру, вихованцям Берездівського дитячого садочку. Учні згодом самі стають ініціаторами благодійності, вчаться співпереживати, хочуть допомогти. Хіба це не є якщо не високим, то достатнім рівнем вихованості. До речі, до волонтерської роботи ми намагаємося активно залучати учнів, схильних до правопорушень.

             Моніторинг процесу і результатів виховання, в тому числі особистісний моніторинг, який поступово має перейти в самодіагностику, самопізнання
  В межах навчального процесу здійснюється діагностико-корекційна робота, в основі якої психолого-педагогічна діагностика та педагогічна. Результати діагностики дають інформацію для аналізу та конструювання подальшого педагогічного процесу. Об‘єктами діагностики виступають особистість школяра та вивчення основних педагогічних джерел.
  Одразу хочеться зауважити, що на даному етапі у моніторингах ми досягли небагато. Це пов‘язано з відсутністю чітких критеріїв ефективності і результативності виховної роботи. Оскільки неможливо точно виміряти рівень вихованості учня, колективу, рівень розвитку особистості, доводиться опосередковано оцінювати результативність виховання.

             Організація життєдіяльності вихованців, оскільки лише в процесі практичної діяльності дитина здобуває навички поведінки, засвоює емоційний і моральний досвід
  Успіх у цій роботі прямо залежить від того чи створена система в закладі, класі, чи забезпечує ця система реалізацію завдань виховання. В учнівському середовищі частіше з‘являється світоглядна індиферентність, відкритий егоїзм, зниження інтересу до навчання. Щоб зацікавити учнів шкільним життям і навчанням ми щорічно проводимо конкурс на кращий учнівський колектив, який об‘єднує та контролює усі види діяльності класного колективу.

             Як бачите, завдяки конкурсу життєдіяльність шкільної родини має певну систему, якій підпорядковані усі напрями виховної роботи. Метод оцінювання і порівняння і для учнів, і для класних керівників є надзвичайно дієвим.
  Поєднання індивідуальних, колективних форм виховання і самовиховання

             У процесі даного напряму виховної роботи ми організовували «Презентації» класних колективів, коли кожен учнівський колектив повинен був підготувати представлення талантів класу у вигляді концертної програми. У підготовку таких концертів включалися класні керівники, вчителі-предметники, батьки, а для учнів це завжди було свято, до якого вони готувалися, якого з нетерпінням чекали. У цьому навчальному році класні колективи працюють над колективною творчою справою (КТС). Переваги такої колективної форми роботи у свободі вибору та прояву ініціативи самих учнів. Деякі класи обрали для себе досить цікаві КТС, як наприклад, вивчення історії виникнення назв вулиць Нетішина (8 кл.), дослідження з історії школи (8кл.), проект «Місця для відпочинку молоді у нашому місті» (11 кл.), збір фотоматеріалів про бойову славу прадідів у Велику Вітчизняну війну (6 кл.)

  Інтеграція впливу школи, сім‘ї, громадськості


             Намагаємося залучити батьків до тісної співпраці, представників різноманітних служб. На даний момент налагоджена співпраця з волонтерською організацією «Твій вибір», реабілітаційним центром «Твоя перемога», з соціальною службою сім‘ї та молоді, представниками правоохоронних органів. Найкраще налагоджена робота з центром «Твоя перемога», представники, які працюють з учнями, мають новий підхід до сучасних проблем та сучасної молоді.
  Батьки залучаються до співпраці під час колективних творчих справ, під час підготовки до шкільних свят, але це, переважно батьки успішних учнів. Хочеться бачити батьків більш активними у житті дітей, щоб вони виявляли більше ініціативи та зацікавленості до життя всієї школи. Основні форми роботи з батьками – це батьківські збори, батьківська конференція, родинні свята, круглі столи.

             Виховний процес організовано у школі у таких напрямах:

 • Моральне виховання (правовий лекторій, робота гуртків, студії морального виховання)
 • Громадське виховання (шкільне самоврядування, правовий лекторій)
 • Превентивне виховання (спортивні секції, спартакіада, соціально-психологічна служба, гуртки)
 • Творчий розвиток (робота бібліотеки, лекції, екскурсії, гуртки)
 • Родинно-сімейне виховання (М/О класних керівників, акція «Ми пам‘ятаємо», рух волонтерів)
 • Трудове виховання (акції, тимчасові трудові загони)
 • Військо-патріотичне виховання (акція «Ми пам‘ятаємо», рух волонтерів, екскурсії)
 • Художньо-естетичне виховання (виставки, концерти, гуртки)
 • Екологічне виховання ( участь у міських проектах та акціях, екскурсії)
 • Формування здорового способу життя ( спортивні секції, агітбригади, участь у міських проектах та акціях)

             Стосовно здорового способу життя проводиться надзвичайно активна робота – тренінги, анкетування, години спілкування, диспути. На мою думку, в певній мірі, відбувається перенасичення інформацією, що інколи може призвести до небажаних результатів. Слід робити наступний крок – формувати свідомий вибір на основі духовно-моральних цінностей та зацікавленості учнів у певній діяльності.
              Правове виховання – це найболючіше, бо часто наша роз‘яснювальна робота серед кращих учнів або індивідуальна – з тими, хто зчинив правопорушення. Але найефективніше, на нашу думку, це робота з профілактики правопорушень. У правовому вихованні особливо необхідна участь батьків, їх зацікавленість у житті дитини не лише тоді, коли скоєно правопорушення, а щодня. Нікому не секрет, що дітям, навіть успішним, не вистачає уваги батьків. А без підтримки у сім‘ї, виховання педагогів має мало шансів на успіх, якщо не зводиться зовсім нанівець.

             Виховна робота зосереджується на проблемах духовності, опираючись на фундамент загальнолюдських цінностей (добро, родина, рідна земля право дитини на власну унікальність, цінності людського життя). Одне з основних завдань – побудова функціонально-організаційної структури виховної системи. Структура містить у собі:

  СХЕМА

 • Рада школи
 • Адміністрація закладу, педагогічна, методична ради
 • Батьківський комітет
 • Громадські організації
 • М/О класних керівників
 • Психологічна, медична служба школи
 • Педагогічний, батьківський, учнівський колективи як суб‘єкти виховання
 • Органи учнівського самоврядування
 • Учні як об‘єкти виховання

             Один із функціональних обов‘язків заступника директора з виховної роботи – організація методичної допомоги класним керівникам і всім педагогічним працівникам школи.

              Використовуються найактивніше такі форми роботи :

 • Психолого-педагогічні семінари
 • Семінари-практикуми (відкриті виховні заходи)
 • Проблемні семінари
 • Наради при директорові
 • Методичні п‘ятихвилинки
 • Огляд методичної літератури
 • Методичні наради з окремих питань виховної роботи
 • Декада майстерності класного керівника
 • Співбесіди
 • Творчі звіти

             Організовано контроль за станом виховної роботи, який здійснюється в процесі викладання основ наук, проведення позашкільних заходів. Об‘єктами контролю бувають як елементи виховного процесу, так і його результати.

             Контролюються також такі питання:

 • робота з дітьми, схильними до правопорушень, з дітьми та сім‘ями, які потребують підвищеної педагогічної уваги;
 • робота шкільних музеїв («Світлиця», «Музей хліба»), ШЄКу;
 • участь школярів у різноманітних конкурсах, включаючи огляди художньої самодіяльності;
 • робота шкільної бібліотеки;
 • робота з батьками та громадськістю;
 • робота М/О класних керівників;
 • робота психолога, соціального педагога, педагога-організатора.

             Важливим аспектом контрольно-аналітичної діяльності ж вивчення передового досвіду роботи класних керівників, керівників гуртків, шкільних музеїв.
  Один із основних документів є книга внутрішньошкільного контролю, де у висновках після перевірки заходів дається оцінка заходу, обґрунтовується його позитивні риси та недоліки.

  В цілому контрольно-аналітична діяльність є однією з найскладніших функцій, так як було сказано вище, відсутні чіткі визначення та критерії вихованості учнів та учнівських колективів. Тому, контролюючи виховний процес, намагаюсь не нехтувати результатами, які можна виміряти (кількість правопорушників, невідвідувань школи), але й опираюсь при оцінці діяльності класного керівника не лише на ці показники.


  ***


  Малює хлопчик сонце голубе,
  І жовте небо, листя взимку синє.
  Суворий вчитель зауважує на те:
  Що ти зробив? Так не буває, сину!
  Почни спочатку, з нового листа,
  Не смій дурниць надалі малювати!
  Здивоване дитя: - Ну що ж не так?
  Я все це бачив, можу розказати:
  Як жовте небо скинуло зорю,
  Жбурнуло просто так, у кущ жасмину…
  Я у руках її тримав, - я правду говорю…
  Учитель сердиться: Працюй, як сказано, дитино!
  Мій хлопчик плаче: він лише хотів
  Ту казку, яку бачив, показати.
  …Тепер він виріс, хлопець став, як всі.
  І вже забув, що в снах можна літати.

 • Пошук у новинах
  Знайти
  Навігація
  Погода
  Контактна інформація
  (03848) 9-02-96 — Директор
  (03848) 9-02-90 — Методичний кабінет
  e-mail: zoshnet1_2016@urk.net
  Наша адреса
  Хто онлайн?
  Всього на сайті: 4

  Користувачів: 0


  Роботів: 0


  Гостей: 4

  Інформаційний куточок
  Навчальний заклад, в якому Ви навчаєтесь, обслуговує інспектор ювінальної превенції поліції м.Нетішина
  Демчук Олег Сергійович
  p.т. 3 – 47 – 95 каб. № 23
  приміщення Нетішинського МВ
  З усіма питаннями, що належать до компетенції кримінальної міліції у справах дітей, Ви можете звернутись за телефонами:
  Чергова частина Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області працює цілодобово
  Адреса: м. Нетішин, вул. Енергетиків, 4
  Телефони: 102 або 3-25-02
  e-mail: ditypolice@mvs.gov.ua
  Місцевий час
  Календар
  }