Політика конфіденційності

  1. Загальні умови

Ця політика обробки персональних даних розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI та визначає порядок обробки та забезпечення безпеки персональних даних, який вживає Schoolone (далі – Оператор).

1.1. Оператор має за мету дотримання прав і свобод людини та громадянина під час обробки їх персональних даних, зокрема захист приватного життя, особистої та сімейної таємниці.

1.2. Ця Політика Оператора з обробки персональних даних (далі – Політика) поширюється на всю інформацію, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://schoolone.com.ua.

  1. Основні терміни, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою комп’ютерних засобів.

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.3. Веб-сайт – сукупність графічних, інформаційних матеріалів, програмного забезпечення та баз даних, які доступні за адресою https://schoolone.com.ua.

2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних і підлягають обробці.

2.5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких персональні дані стають невідомими без додаткової інформації.

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка операція або сукупність операцій, пов’язаних з персональними даними.

2.7. Оператор – суб’єкт, який самостійно або спільно з іншими особами організує та здійснює обробку персональних даних.

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується конкретного користувача веб-сайту https://schoolone.com.ua.

2.9. Користувач – будь-яка особа, яка відвідує веб-сайт https://schoolone.com.ua.

2.10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або групі осіб.

2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб.

2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних за межі території України.

2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані стають невідновлюваними.

  1. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

3.1. Електронна адреса.

3.2. Номери телефонів.

3.3. Також на сайті здійснюється збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (включаючи файли cookies) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Аналітика та інші).

3.4. Термін “Персональні дані” використовується у загальному сенсі і охоплює всю інформацію, зазначену в цій Політиці.

  1. Цілі обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача полягає в інформуванні Користувача шляхом надсилання електронних листів, наданні доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті.

4.2. Оператор також залишає за собою право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору листа на адресу електронної пошти [email protected] з поміткою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

  1. Правові основи обробки персональних даних

5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://schoolone.com.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач виражає свою згоду з цією Політикою.

5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

  1. Порядок збирання, зберігання, передачі та іншої обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов, не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних із виконанням чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, надіславши Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора [email protected] з поміткою «Актуалізація персональних даних».

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може будь-якої миті відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на адресу Оператора [email protected] з поміткою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

  1. Транскордонна передача персональних даних

7.1. Оператор перед початком транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися, що іноземна держава, територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечує надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

  1. Заключні положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення щодо питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти [email protected].

8.2. У цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.